Włókna zwierzęce cz. 8

Pranie chemiczne. Obok prania mechanicznego, z zastosowaniem sody i mydła, istnieje też pranie chemiczne, które ma głównie na celu racjonalniejsze otrzymywanie tłuszczu. Jako środki rozpuszczające służą tu; siarczek węgla, benzyna i inne. Pranie elektrolityczne. Istnieje wreszcie sposób odtłuszczania i prania wełny za pomocą elektrolizy. Własności fizyczne. Wartość i zastosowanie techniczne wełny zależy od wielu jej […]

Włókna zwierzęce cz. 7

Przeróbką zużytych wód. Wody zużyte w pralni zawierają sporo cennych organicznych części, które należy wydostać. Przede wszystkim dobywamy z tych wód potaż, pochodzący z potu owcy; następnie chodzi o otrzymanie tłuszczu, który, oczyszczony i bielony, daje znaną w handlu lanolinę; w dalszym ciągu otrzymujemy z powrotem mydło, wreszcie przerabia się wydzielone kwasy tłuste na gaz […]

Włókna zwierzęce cz. 6

W używanych obecnie pralnicach poszczególne zbiorniki bywają ze sobą połączone przy pomocy inżektora parowego, który umożliwia przeprowadzenie ługu z jednego zbiornika do drugiego. Oprócz tego każdy zbiornik posiada urządzenie do samoczynnego regulowania w nim poziomu płynu; w ten sposób możliwe jest ciągłe i równomierne dodawanie materiałów do prania i odpływ zużytych wód. Poszczególne zbiorniki są […]

Włókna zwierzęce cz. 5

W suszarkach pierwszej grupy wtłacza się powietrze pod żeberkowe grzejniki, które ono przenika, następnie zaś przebiega przez rozpostartą wełnę. Wydzielające się z wełny powietrze wilgotne zostaje usunięte przy pomocy wentylatora. W suszarkach drugiej grupy wełna, podlegająca suszeniu, biegnie po płóciennych stołach ruchomych, urządzonych przestawnie jedne nad drugimi w ten sposób, że wełna wędruje od góry […]

Włókna zwierzęce cz. 4

Pranie fabryczne wełny zgrzebnej składa się z dwóch okresów roboczych, mianowicie: 1) z rozmiękczania wełny w ciepłym słabo-alkalicznym płynie (roztwór potażu lub sody), który ma na celu rozpuszczenie potu i tłuszczu (odtłuszczenie); 2) z płukania w zimnej czystej wodzie w celu usunięcia mechanicznych zanieczyszczeń oraz rozpuszczonego potu i tłuszczu. Dawniej uskuteczniano odtłuszczanie i płukanie w […]

Włókna zwierzęce cz. 3

Mycie wełny. Wełna na ciele owcy zawiera znaczną ilość brudu, kolek i cząstek paszy, a więc domieszek obcych, oraz pot i tłuszcz, mniej lub więcej zasuszone. Wełnę strzyżoną ze wszystkimi wspomnianymi domieszkami, które stanowią często więcej niż wagi runa, nazywamy wełną brudną albo potną; ażeby wełnę uczynić odpowiedniejszą do sprzedaży, zwalnia ją się częściowo przed […]

Włókna zwierzęce cz. 2

Całość znajdującej się na ciele owcy wełny nazywamy runem. Składa się ono albo wyłącznie z włosów owczych (owce merynosowe i pochodzące od nich), albo z włosów gruczołkowatych (owce Leicester), lub też wreszcie z obydwu rodzajów (owca krajowa). Włosy na ciele zwierzęcia nie są odosobnione, lecz złączone w pęczki po sto i więcej. Dotyczy to zwłaszcza […]

Włókna zwierzęce cz. 1

Głównym przedstawicielem niezmiernie ważnych dla przemysłu włókienniczego surowców zwierzęcych, są włosy zwierzęce (wełna i włosy) oraz jedwab. Podrzędne znaczenie posiadają natomiast pierze i struny. Włosy zwierzęce. Włosy zwierzęce można podzielić na cztery główne grupy, które nie dają się jednak ściśle od siebie odgraniczyć; grupy te są następujące: szczecina, włosy kolące, włosy gruczołkowate i włosy wełniane. […]

Włókna roślinne cz. 46

Włókno torfowe. Torf jest częścią składową gruntu bagnistego. Stosownie do tego z jakich roślin pochodzi, odróżniamy torf mszysty, trawiasty, łączny i leśny. Torf trawiasty składa się przeważnie z łodyg i liści traw łęgowych oraz wełnianek i stanowi główny materiał do otrzymywania włókna albo wełny torfowej. Dla oddzielenia domieszek ziemnych od pozostałości roślinnych, podlega torf trawiasty […]

Włókna roślinne cz. 45

Doprowadzanie do tego bębna masy włóknistej odbywa się w dwojaki sposób: 1) ręcznie, przy czym masę włóknistą trzyma się tak długo, póki igły bębna nie oddzielą dłuższych włókien, t. j. „combing”, pozostałe zaś w ręku włókna stanowią gatunek „bristle”; 2) samoczynne, za pomocą stołu doprowadzającego i pary wałków nadawczych przy czym bęben chwyta całkowitą masę […]