Azbest jest jedynym przedstawicielem naturalnych surowców mineralnych i, stosownie do swego składu chemicznego, należy do krzemianów magnezu, z pewną zawartością wody krystalicznej oraz nieznaczną domieszką lennika lub tlenku żelaza i glinki. Tym sposobem azbest jest pod względem chemicznym pokrewny ze znanymi minerałami: łojkiem (talcum), blendą rogową i serpentyną.

Najwybitniejszą własnością azbestu, na której polega jego zastosowanie techniczne w przemyśle włókienniczym, jest nadzwyczajna łupliwość na najdrobniejsze włókna, przy zastosowaniu najlżejszego ciśnienia.

Azbest znajdujemy prawie we wszystkich krajach, rzadko jednak w dostatecznych ilościach i w odpowiednim gatunku. Istnieje niemal tyle gatunków azbestu co miejsc jego pochodzenia, jednakowoż wszystkie, stosownie do ich własności, podzielić można na dwie duże grupy:

  1. azbest z blendy rogowej;
  2. azbest serpentynowy;

obydwa gatunki nazwane od głazu, w którym się znajdują. różnią się tym pomiędzy sobą, że pierwszy zawiera więcej kwasu krzemowego, niż drugi.

Azbest z blendy rogowej znajduje się w naturze w formie nie nadającej się do przędzenia, nie posiada zatem tego znaczenia w przemyśle włókienniczym, co azbest serpentynowy.

Włókna, na które rozkłada się, są wprawdzie dość długie, jedwabiste, i niezwykłej cienkości, lecz zbyt kruche. Azbest z blendy rogowej spotykamy w nader rozmaitych gatunkach; najpiękniejszym z nich jest azbest włoski, dobywany W Monte Rosa; włókna jego są śnieżno-białe, o połysku jedwabistym i długości jednej stopy.