Bardzo pożyteczną odmianą tego azbestu jest niebieski albo przylądkowy, który znajduje się w Afryce południowej. Azbest ten zawdzięcza swą silną niebieską barwę dużej zawartości tlenku żelaza, który zastępuje wtedy część lub też całkowitą ilość magnezu.

Azbest przylądkowy posiada włókna szorstkie, chropawe, lecz nader mocne, a zatem odpowiednie do wyrobu grubszych nici i tkanin.

Azbest serpentynowy w dużych pokładach znajduje się tylko dwóch miejscowościach, a mianowicie w Kanadzie, w prowincji Kwebek i na Syberii, w guberni Permskiej i Irkuckiej.

Wspomniane dwie miejscowości pokrywają zapotrzebowanie niemal całego świata.

Azbest kanadyjski znajduje się w kształcie żył i wstęg w masywnych skałach. Obróbka w kopalniach odbywa się w budowlach otwartych za pomocą rozsadzania. Ze zgruchotanych skał wybija się większe żyły azbestowe, pozostałe zaś odłamki, w których znajdują się jeszcze drobniejsze żyły, odsyła się do kamieniołomów. Ze skruszonych skał otrzymuje się tu włókna azbestowe za pomocą wydmuchiwania.

Dobywanie azbestu syberyjskiego uskutecznia się w sposób najprostszy, gdyż azbest ten znajduje się nie w skałach, lecz w złożach wtórnych, jak np. gliniastych, z których otrzymuje się go za pomocą przepłukiwania. Ogniotrwałość azbestu była już znana ludom starożytnym.

Dopiero jednak w końcu lat sześćdziesiątych rozpoczęli amerykanie przeróbkę fabryczną tego surowca. W połowie łat siedemdziesiątych powstały fabryki wyrobów azbestowych w Anglii i we Włoszech, później w Niemczech i w Rosji.