Włókna z roślin - Archiwum Kategorii

Włókna roślinne cz. 46

Włókno torfowe. Torf jest częścią składową gruntu bagnistego. Stosownie do tego z jakich roślin pochodzi, odróżniamy torf mszysty, trawiasty, łączny i leśny. Torf trawiasty składa się przeważnie z łodyg i liści traw łęgowych oraz wełnianek i stanowi główny materiał do otrzymywania włókna albo wełny torfowej. Dla oddzielenia domieszek ziemnych od pozostałości roślinnych, podlega torf trawiasty […]

Włókna roślinne cz. 45

Doprowadzanie do tego bębna masy włóknistej odbywa się w dwojaki sposób: 1) ręcznie, przy czym masę włóknistą trzyma się tak długo, póki igły bębna nie oddzielą dłuższych włókien, t. j. „combing”, pozostałe zaś w ręku włókna stanowią gatunek „bristle”; 2) samoczynne, za pomocą stołu doprowadzającego i pary wałków nadawczych przy czym bęben chwyta całkowitą masę […]

Włókna roślinne cz. 44

Otrzymane włókna, o ile nie są przerabiane na miejscu na przędzę, powrozy i t. p. zostają wywiezione. Rozłupywanie orzechów kokosowych. miejscami wysyłki są wybrzeża: Malabarskie i Koroniandelskie, na wyspie zaś Ceylon porty Kolombo i Galie. Daleko ważniejszy jest natomiast wywóz z wyspy Ceylon. Istnieją tu dwa gatunki włókna kokosowego, a mianowicie: „combing” (czesankowy) i „mattres“ […]

Włókna roślinne cz. 43

Zaznaczyć tu należy, że niezbędnym warunkiem zastosowania tych surowców w wielkim przemyśle, jest obmyślenie odpowiednich odwłókniarek, gdyż ręczne uskutecznianie czynności odwłókniania jest tylko możliwe w małym zakresie. Jak już z poprzednich opisów wiemy, odwłóknianie liści uskutecznia się dzięki skrobiącej czynności noży. Najbardziej pierwotny sposób odwłókniania polega na ręcznym stosowaniu noża, po czym idą przyrządy odwłókniające, […]

Włókna roślinne cz. 42

Agawa. Istnieje około stu gatunków rośliny tej nazwy i wszystkie one posiadają w swych liściach włókna, które nadają się mniej lub więcej jako surowce przemysłu włókienniczego. Rozumie się, że dla wielkiego przemysłu mogą mieć znaczenie te tylko gatunki agawy, które odznaczają się bądź. szczególnymi zaletami, bądź taniością i w obydwu wypadkach powinny być otrzymywane stale […]

Włókna roślinne cz. 40

Konopie ananasowe. Konopie ananasowe pochodzą z włókien liściastych ananasu i podobnych gatunków roślin. Włókno jest białe, cokolwiek błyszczące, ma około 1 m długości i jest bardzo podobne do konopi manilskich. Konopie aloesowe. Konopie aloesowe pochodzą z liści rozmaitych gatunków aloesu, zwłaszcza od aloe perfoliata. Włókno to, które często mylnie mieszają z włóknem agawy amerykańskiej, ma […]

Włókna roślinne cz. 39

Sprawa odwłókniania jest bardzo ważna i posiada dla całej kultury niezmierną doniosłość. Przy stosowaniu opisanego powyżej odwłókniania traci się około 20 do 30% włókna. Przy dwukrotnym stosowaniu przeróbki za pomocą noża otrzymuje się cieńszy i bielszy gatunek konopi, lecz jednocześnie więcej odpadków. Robotnik odwłóknia średnio 20 do 40 kg konopi przy 16 godzinach pracy tygodniowej. […]

Włókna roślinne cz. 38

Uprawa i sprzęt. Sadzenie rośliny odbywa się za pomocą wypustków korzeniowych. Roślina wyrasta dopiero po upływie trzech lat i wtedy już można ścinać pole co kilka miesięcy, jest jednakowoż w zwyczaju ścinać roślinę dwa razy w roku. Ścina się tuż ponad ziemią pień, który ma około 30 cm. grubości i tworzy się ze szczelnie do […]

Włókna roślinne cz. 37

Len nowozelandzki. Len nowozelandzki, czasami nazywany również konopiem nowozelandzkim, pochodzi od rośliny zw. Phormium enax. Ojczyzną jej są wybrzeża Nowej Zelandii, gdzie bywa hodowana w różnych gatunkach; niektóre z nich mają liście 0 długości 6 do 8 stóp, są i takie, których długość jest dwa razy mniejsza; szerokość tych liści wynosi 10 cm. Włókno otrzymuje […]

Włókna roślinne cz. 36

Własności fizyczne. Pod mikroskopem włókno rami wykazuje wiele podobieństwa do konopi, a zatem posiada też sękate wydęcia oraz podłużne prążki; odróżnić można obydwa te włókna z łatwością, gdyż włókno rami jest znacznie szersze od włókna konopnego. Pierwsze składa się z czystego błonnika, zostaje więc za pomocą jodowego chlorku cynku zabarwione na niebiesko. W amoniaku miedzi […]