W używanych obecnie pralnicach poszczególne zbiorniki bywają ze sobą połączone przy pomocy inżektora parowego, który umożliwia przeprowadzenie ługu z jednego zbiornika do drugiego. Oprócz tego każdy zbiornik posiada urządzenie do samoczynnego regulowania w nim poziomu płynu; w ten sposób możliwe jest ciągłe i równomierne dodawanie materiałów do prania i odpływ zużytych wód. Poszczególne zbiorniki są ogrzewane i posiadają podwójne dziurkowane dna, przez które usuwa się brud.

Suszenie wełny, dostarczonej z płuczki, odbywa się na wspomnianych już suszarkach; w ostatnich jednak czasach prawie wyłącznie za pomocą bębnów, złączonych z pralnicą. Wełna, dostarczona z wyżymaczki, wpada do wnętrza bębna, który umieszczony jest w położeniu pochyłem, ma powierzchnię dziurkowaną i obraca się w zamkniętym ogrodzeniu. Dla skuteczniejszego działania ługu na wełnę, dla zmniejszenia ilości tworzącego się w zbiorniku mułu i dla ułatwienia następnej przeróbki, podlega wełna przed praniem czynności rozluźnienia na maszynie zw. otwieraczem. Działanie tej maszyny polega na usunięciu grubszych zanieczyszczeń i na należytym rozluźnieniu wełny.