Pranie chemiczne. Obok prania mechanicznego, z zastosowaniem sody i mydła, istnieje też pranie chemiczne, które ma głównie na celu racjonalniejsze otrzymywanie tłuszczu. Jako środki rozpuszczające służą tu; siarczek węgla, benzyna i inne.

Pranie elektrolityczne. Istnieje wreszcie sposób odtłuszczania i prania wełny za pomocą elektrolizy.

Własności fizyczne. Wartość i zastosowanie techniczne wełny zależy od wielu jej cech.

Włókno owcze tworzy rurkę z masy rogowej i wzięte pojedynczo, przedstawia się pod mikroskopem jako walec, w poprzek którego dają się zauważyć bruzdy, tworzące nieprawidłowe obrączki.

Własności, stanowiące o wartości wełny, są następujące: barwa, połysk, miękkość, karbikowatość, równość, długość, giętkość, ciągliwość i moc.

Naturalną barwą wełny jest zazwyczaj biała. Wełna barwna, jak np. brązowa, czarna, jest wyjątkiem. Do wyrobu niektórych materiałów niezmiernie cenną zaletą wełny jest mocny naturalny połysk; nie idzie on jednak zawsze w parze z cienkością wełny, jest natomiast właściwy wełnom średnio-cienkim, a nawet grubym. Jako skutek dużej gładkości i giętkości poszczególnych włosów jest łagodność i miękkość wełny. Karbikowatość jest cechą wełny merynosowej, a więc i wełny uszlachetnionej, w mniejszym natomiast stopniu — wełny krajowej; brak jej zupełnie w wełnie angielskiej „Leicester”. Ilość karbików rośniez cienkością włókna; 10 do 35 na 25 mm długości. Pod cienkością włókna rozumiemy jego .średnicę; wynosi ona 15 do 40 mmm.