Sprzęt w stanie zieloności wymaga położenia rośliny ha dłuższy czas na skład, w przeciwnym razie włókno byłoby zbyt słabe.

Rwanie. Gdy roślina jest już dojrzała do sprzętu, podlega ona rwaniu, t. j. zostaje z korzeniem wyciągnięta z ziemi.

Bezpośrednio po rwaniu i wysuszeniu, następuje bądź w polu, bądź też pod dachem, oddzielenie torebek nasiennych; czynność ta nazywa się czochraniem.

Czochranie. Czochranie uskutecznia się na ogół za pomocą czochry; jest ona zaopatrzona zwykle w 15 okrągłych zębów, wysokości 38 cm, o średnicy dolnej 15 mm i zwężających się ku wierzchołkowi. Łodygi, złączone w pęczki, przeciąga się ręką przez czochrę i tym sposobem uwalnia się je z torebek i liści. Robotnik może w przeciągu godziny wyczochrać 25 do 30 kg lnu.

W angielskich i amerykańskich zakładach do wyprawy lnu stosują zamiast czochry przyrządy walcowe z 2 par walców o średnicy 300 mm. Walce te osadzone są w łożyskach z jednej tylko strony, tak, że z drugiej strony można przeciągać łodygi równolegle do osi walców. Gniotąca siła walców otwiera torebki i wyrzuca ziarna nasienne.

W ostatnich latach zaczęto używać do czochrania maszyn, w których siemię zostaje oddzielone od łodygi przy pomocy dwu trących powierzchni—albo przy pomocy wirujących czochr.