Międlenie. Międlenie albo łamanie drzewa uskutecznia się za pomocą łamaczki ręcznej lub międlarki. Łamaczka ręczna jest jeszcze w użyciu tam, gdzie wyprawa lnu odbywa się nie fabrycznie, lecz po gospodarski!, przez rolników; lecz i tu znajduje czasami zastosowanie międlarka najprostszej budowy. Łamaczka ręczna składa się ze skrzynki i pokrywy, obydwie połączone nożyczkowato; skrzynka -posiada trzy równoległe do siebie noże, w odległości wzajemnej około 25 mm, podczas gdy pokrywa posiada dwa takie noże. Na noże skrzynki kładzie się pełną garść łodyg roszonego lnu, po czym opuszcza się pokrywę. Noże tej ostatniej zachodzą pomiędzy noże skrzynki i tym sposobem łodyga zostaje złamana w pięciu miejscach.

Po podniesieniu pokrywy następuje przesunięcie łodyg wzdłuż osi i powtarza się czynność łamania.

Międlarki działają jako ubijaki, tłoczaki, lub młoty, albo też wreszcie pracują one za pomocą walców, które toczą się po stole roboczym, lub też z szeregiem kolejno idących par wałków karbowanych. Najczęściej bywają używane międlarki tego ostatniego typu. W najprostszym układzie maszyna taka składa się z dwu lub trzech par drewnianych wałków karbowanych, pomiędzy którymi przeciąga się kilkakrotnie len naprzód i wstecz. Pomiędzy raiędlarkami najnowszej budowy zasługuje na szczególną uwagę międlarka systemu Kluge.