Maszyna ta umożliwia zupełne łamanie słomy lnianej bez poprzedniego suszenia lnu w piecu lub komorze, jak to się okazuje niezbędnym przy wielu innych maszynach.

Międlarka systemu Kluge, jak widać z rys. li, składa się z 12 par wałków stalowych, silnie karbowanych; karbiki te, na podobieństwo noży stalowych, zachodzą jedne w drugie i są w każdej następnej parze cieńsze i w większej ilości. Górne wałki są naciskane za pomocą sprężyn. Maszyna przerabia w przeciągu godziny 110 do 120 kg lnu.

Obijanie. Przeróbka lnu na międlarce jest dość gwałtowna, w skutek czego część włókien zostaje rozerwana. Ażeby tego uniknąć i włókna możliwie oszczędzić, wprowadzono w Anglii i Belgii t. zw. obijanie i stosuje się je jako czynność poprzedzającą międlenie, albo też w zamian tegoż.

Obijanie jest czynnością ręczną albo mechaniczną i uskutecznia się za pomocą młotów (obijaków), których powierzchnia robocza jest gładka lub karbowana.

Klepanie albo trzepanie. Ani przez międlenie, ani przez obijanie nie można oddzielić części drzewnych od łodygi, gdyż podczas tych czynności odpadają tylko części grubsze. Dla zupełnego usunięcia złamanych części drzewnych (paździerzy) niezbędna jest dalsza przeróbka mechaniczna słomy lnianej, a polega ona na klepaniu albo trzepaniu.