W najprostszym wykonaniu tej czynności przeciąga się wyprężony len przez ostry kant deski, albo też łodygę lnianą, -spoczywającą na miękkiej podstawie (np. na łonie robotnika), przeciąga się (strychuje się) stępionym ostrzem. Obydwie czynności robocze są nader oszczędzającymi sposobami obróbki, bardziej zaś delikatnym sposobem jest szczotkowanie za pomocą sztywnej szczeciny.

Właściwe trzepanie, również jak i poprzednie czynności, może być ręczne albo mechaniczne. Przy trzepaniu Ręcznem łodyga lnu zostaje uchwycona pośrodku i wsunięta w poziome wycięcie pionowo ustawionej deski w ten sposób, że połowa długości wystaje z deski; tę wystającą część lnu trzepie się przy pomocy t. zw. trzepaczki. Jest to rodzaj noża, którym uderza się od góry do dołu i przesuwa go się wzdłuż łodygi; tym sposobem zostają usunięte części drzewne oraz krótkie i połamane włókna. Po obrobieniu jednej połowy łodygi, należy ją przełożyć dla oczyszczenia drugiej połowy.

W maszynie do trzepania, czyli t. zw. Trzepaka, odnośne noże są osadzone wichrowato na osi, albo też na odpowiednim bębnie, równolegle do jego osi obrotu.

Len oczyszczony z części drzewnych i krótkich włókien, nosi nazwę lnu trzepanego. Przy trzepaniu lnu otrzymujemy jako odpadki części drzewne, które nazywają się paździerzą lub kostrzycą oraz włókna krótkie, po części zanieczyszczone drzewem, i te nazywamy pakułami .