Według Ernesta Miillera 100 kg roszonej, suszonej łodygi wydaje około 20 kg lnu trzepanego i 5 kg pakuł, a więc 75 kg idzie na stratę w paździerzy i kurzu. 100 kg zielonej, świeżej łodygi wydaje nie więcej nad 5 do 6 kg trzepanego lnu, o ile paździerze zostały należycie usunięte.

Czesanie. Wszystkie wspomniane dotychczas czynności stanowią t. zw. wyprawę lnu, a odnośny wytwór, t. j. len trzepany jest owym przedziwym, sprzedawanym do przędzalni w celu dalszej przeróbki. Często jednak dla uproszczenia właściwej przeróbki przędzalnianej, podlega len, przed oddaniem go do przędzalni, jeszcze jednej czynności, którą nazywamy czesaniem. Ma ono na celu należycie rozluźnić włókna, usunąć krótkie,. długie zaś włókna ułożyć równolegle i wydzielić pozostałe jeszcze cząstki drzewne. Również jak obijanie i trzepanie, można uskutecznić czesanie ręcznie łub mechanicznie. Czesanie ręczne odbywa się za pomocą t. zw. szczotek czesackich, przytwierdzonych do ławy i złożonych z szeregów igieł stalowych, po których przesuwamy pęk międlopego lnu. Czynność tę powtarza się następnie przez przesunięcie tego samego pęka lnu z drugiej strony. Drzewo i włókna krótkie pozostają przy tej czynności pomiędzy igłami, długie zaś włókna, należycie rozluźnione i równolegle ułożone, stanowią czesany, najprzedniejszy wytwór przeróbki lnianej.