Czesarka, której opis podaliśmy, oddziela włókna długie od krótkich, daje zatem włókna należycie uporządkowane, czyli t. zw. len czesany i włókna krótkie, wyczeski, czyli t. zw. zgrzebie. Przędzalnictwo lnu ma zatem do czynienia z dwoma gatunkami włókien, dzieli się więc na przędzalnictwo lnu czesanego i na przędzalnictwo zgrzebia.

Uszlachetnianie. O ile chcemy przygotować włókno lniane do wyrobu najcieńszych gatunków przędzy, to obok czesania należy również len uszlachetnić. W tym celu poddaje się go szczotkowaniu i gotowaniu w potażu. Dzięki temu włókno staje się miękkie i otrzymuje połysk jedwabisty.

Handel lnem. W handlu lnem należy odróżniać: zakupy bezpośrednio przez przędzalnie u rolnika, zakupy przez odprzedawców, albo też sprowadzanie lnu z zagranicy.

Len należy podzielić stosownie do jego pochodzenia, stosownie do sposobu roszenia, wreszcie do stanu przeróbki, w jakim zostaje sprzedany; odróżniamy zatem:

  1. len rosyjski, niemiecki, belgijski, irlandzki, holenderski, czeski, morawski i t. d.
  2. len moczony, roszony, sztucznie roszony i t. d.
  3. len surowy, roszony, międlony, trzepany i czesany, również trzepane i lub czesane zgrzeble.

Handel lnem nie posiada dotychczas tak ustalonych podstaw, jak handel bawełną. Typów standardowych tu niema; przyjęły się pewne marki gatunkowe jedynie w Rosji, a więc w kraju, który pod względem zaopatrywania rynków zajmuje pierwsze na świecie miejsce.