Jeżeli takie włókno techniczne włożymy do wody gorącej, to materiał spajający rozmięknie i wtedy łatwo włókna pooddzielać. Zjawisko to zostaje wykorzystane w przędzalni przy przędzeniu na mokro. Wielokrotne oddziaływanie przy pomocy ługu rozpuszcza w zupełności klej i rozkłada włókno techniczne na oddzielne komórki łykowe. Takie oddzielanie odbywa się przy bieleniu przędzy i tkanin.

Pod mikroskopem ukazują się oddzielne komórki jako proste, walcowe, gładkie rurki z delikatnymi, podłużnymi prążkami.

Włókno techniczne jest gładkie albo też z podłużnymi prążkami i często z t. zw. szczelinami poprzecznymi oraz sękatymi wydęciami. Jest ono zatem rozczłonkowane i podobne do rurki bambusowej.

Naturalne końce włókna są ostrokańczaste, często wydłużone, na podobieństwo bicza.

Włókno lniane składa się z czystego błonnika. Roztwór jodu i kwas siarczany zabarwia je na niebiesko, natomiast jodowy chlorek cynku na ciemno-fioletowo. W amoniakalnym tlenniku miedzi włókno pęcznieje silnie, lecz regularnie, nie beczkowato jak bawełna, gdyż niema tu przeszkody w postaci nabłonka.

Ze względu, że znaczna jest różnica pomiędzy cenami lnu i bawełny, ze względu także, że w wykończeniu tkanin bawełnianych starają się naśladować wygląd lnu, okazało się koniecznym znalezienie łatwych sposobów odróżniania obydwu włókien; uskutecznia się to za pomocą prób rwania, barwienia, prześwietlania i t. d.