Bawełna zastępcza.

Jeżeli bielimy dobre zgrzeble lniane za pomocą chlorku i następnie zgrzebiemy je starannie, to otrzymujemy przędziwo bardzo podobne do bawełny i często zamiast niej używane. Oprócz tego istnieje t. zw. bawełna lniana; otrzymuje się ją przez gotowanie włókna z ługiem, a po zobojętnieniu suszy się je, międli, trzepie, kraje, rozmiękcza w roztworze sody, kwasi się, bieli, suszy i wreszcie przerabia się dalej na podobieństwo bawełny.

Konopie.

Konopie zwykłe jest to przygotowane do przędzenia włókno łykowe rośliny Cannatis sativa, należącej do rodziny Urticeae. Ojczyzną jej jest Azja. Również jak len, konopie były znane na kilka stuleci przed Chrystusem i wtedy już zajmowano się ich uprawą dla otrzymywania włókna. Konopie, obok lnu, było najważniejszym przędziwem przed rozpowszechnieniem się bawełny i żutu. Obecnie konopie jest uprawiane w Rosji, Austro-Węgrzech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Turcji, Chinach, Japonii, w Ameryce Północnej i Algierze.

Roślina konopna należy do tych tworów, w których męskie i żeńskie kwiaty wyrastają oddzielnie. Roślina konopna żeńska, t. zw. głowaczka albo maciorka dochodzi do wysokości 272 cm, uprawa jej ma zarówno na celu otrzymywanie włókien, jak i nasion. Konopie męskie, samcze, t. zw. płoskunka albo suszka ma łodygę niższą i cieńszą, daje natomiast lepsze włókna.