Mniej więcej w 3 do 4 miesięcy po uskutecznieniu w maju zasiewu, odbywa się sprzęt w ten sam sposób co nu; konopie żeńskie bywa zbierane nieco później, niż samcze, aby nasienie lepiej dojrzało, po czym pozostawia się je w polu około 14 dni. Gdy dojrzewanie dodatkowe jest ukończone, następuje wtedy czochranie. Roszenie, międlenie, trzepanie i czesanie są niemal te same, co przy otrzymywaniu włókna lnianego, gdyż własności obydwu łodyg są bardzo podobne. Roszenie jest tu prawie zawsze wodne, w wodzie stojącej lub bieżącej. Po międleniu wysuszonej na słońcu albo w suszarni łodygi, o ile chodzi o rozmiękczenie włókna, uskutecznia się jego stępowanie klocami, albo przecieranie za pomocą specjalnego urządzenia, t. zw. tarła do konopi. Czasami uskutecznia się też czesanie. Ponieważ konopi w ogólności nie, używa się do wyrobu przędzy cienkiej, to, rozumie się, nie należy przeprowadzać czesania tak dokładnie, jak przy przeróbce lnu. Jeżeli chodzi o wyrób cieńszej przędzy tkackiej, to stosuje się po pierwsze na czesaniu obijanie dla usunięcia części drzewnych i krótkich włókien.

Konopie międlone otrzymują nazwę łykowych, konopie tarte i oczyszczone z grubszych domieszek, noszą miano konopi surowych. Oprócz tego stosuje się w przędzalnictwie konopie trzepane i czesane. W powróżnictwie odróżniamy również cztery gatunki konopi, stosownie do stopnia oczyszczenia.