Szczególnie cenne są konopie t. zw. darte. Przy ich otrzymywaniu oddziela się łyko od drzewa nie za pomocą międlenia, lecz przez obłupywanie lub odrywanie.

Handel konopiami. W handlu oznacza się konopie najczęściej według ich pochodzenia, mówi się więc 0 konopiach rosyjskich, polskich, włoskich i t. d. Ze wszystkich państw europejskich najwięcej konopi dostarcza Rosja, jednakowoż w gatunku średnio-cienkim. Bardzo piękne konopie uprawia się we Włoszech, zwłaszcza jako najprzedniejsze uchodzą tam konopie bolońskie. Konopie badeńskie, uprawiane w prowincjach niemieckich, dają najlepsze gatunki konopi dartych.

Własności fizyczne.

Włókno konopne jest w ogólności dłuższe, niż włókno lniane, jest ono białe albo szare, gorszę zaś gatunki są zielonkawe lub żółtawe. O jakości włókien można sądzić zarówno według barwy i połysku oraz według długości. Budowa włókna jest niezmiernie podobna do budowy lnu. Włókno techniczne składa się również z oddzielnych komórek; są one w stanie niebielonym słabo zdrzewniałe, zabarwiają się zatem jodem i kwasem siarczanym na zielonkawo- niebiesko, zielonkawo albo tez na brudnożółto.