Przygotowanie sprzętu. Sprzątnięta bawełna składa się z puchu bawełnianego i z przyrośniętych doń nasion. Obydwa muszą być od siebie oddzielone, t. j. bawełna musi być wyziarniona, a do tego celu powinna być zupełnie sucha. O ile jest chociażby cokolwiek wilgotna, to należy ją skierować z pola do stodoły.

Wyziarnianie bawełny odbywało się dawniej bez jakiejkolwiek pomocy mechanicznej, a więc ręcznie. Później dopiero zaczęto stosować przyrząd, używany jeszcze dziś w Indiach pod nazwą „churka“. Składa się on z ułożonych w koźle dwóch drewnianych wałków jeden na drugim. Pomiędzy tymi wałkami przepuszczamy podczas ruchu bawełnę; włókna przechodzą, ziarna zaś, nie mogąc się przedostać, odskakują. Ten najprostszy przyrząd umożliwiał pięciokrotną wydajność w stosunku do pracy ręcznej i nadawał się zwłaszcza do wyziarniania bawełny długowłosej; z tego powodu uprawa bawełny krótkiej. Upland, była przez długi czas bardzo ograniczona.

Dopiero wynalazek w y z i a r n i c y piłowej (Sage Egreniermaschine) przez Eli Whitney wywołał odpowiedni zwrot.

Wynalazek ten, dokonany w r. 1793, jak również wynalazek prząśnicy przez Hargreaves’a (1707 r.) i krosna mechanicznego przez Cartwrighfa (1785 r.). są owymi słupami granicznymi, od których rozpoczyna się nadzwyczajny rozwój przemysłu włókienniczego.