Poraź pierwszy żut został sprowadzony do Dundee w roku 1832, jednakowoż nabrał on większego znaczenia dopiero podczas wojny krymskiej (1853 — 1856), gdy dowóz konopi z Rosji zupełnie ustał. Od tego czasu datuje się wybitny rozwój przemysłu żutowego w Anglii i Szkocji, później zaś dopiero w Niemczech, Austrii i Francji. Całkowite niemal zapotrzebowanie surowca pokrywa się z Hengalu. Czyniono próby z żutem chińskim, lecz bez dodatnich wyników, gdyż włókna jego są silnie zdrzewniałe.

Przypuszczać należy, że spożycie żutu w Indiach wynosi obecnie połowę wytwórczości. W tym wciąż wzrastającym własnym zapotrzebowaniu i jednoczesnym zwiększaniu się konsumpcji tego surowca w krajach przemysłowych Europy, tkwi przyczyna niezwykłego podnoszenia się cen. Dopiero od r. 1906, po znacznym zwiększeniu uprawy, a tym samem i zwiększeniu wytwórczości, ceny surowca zaczęły się zmniejszać.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław

Własności fizyczne. Najlepsze gatunki żutu są jasne, biało żółtawe, czasami też srebrno-szare, posiadają dość znaczny połysk i wykazują przy dotyku miękkość i gładkość. Średnie gatunki są ciemniejsze, bronzowawe, poślednie zaś żółte lub czerwonawe. Cienkość, miękkość i równość zmniejszają się też wraz z gatunkiem. Żut dawnego sprzętu ma zawsze mniejszy połysk i mniejszą moc, niż żut sprzętu świeżego. Włókno żutowe jest oporne na wilgoć, spakowane jednak w bele w stanie wilgotnym, staje się kruche. Surowiec ten daje się łatwo bielić i następnie barwić.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław