Włókno „kosmos”.

Pod tą nazwą spotykamy w handlu mieszaninę włókien łykowych, składającą się z odpadków i pakuł lnu, konopi i żutu, czasami z dodatkiem pokrzywy oraz łodygi chmielowej. Mieszanina ta dotychczas znajduje zastosowanie w Belgii i Ameryce Północnej. Przędziwo to jest bardzo krótkie i bywa surowe, albo też farbowane w najrozmaitszych kolorach.

Ramia.

Ramia albo pokrzywa chińska jest to włókno łodygowe rośliny zwanej Boehmeria nivea, należącej do rodziny Urti-caceae. Z wyglądu roślina ta jest zbliżona do naszej pokrzywy parzącej, do uprawy jej niezbędny jest równy, wilgotnociepły klimat i dobra gliniasto-piaskowa ziemia. Sadzenie odbywa się za pomocą nasion lub wypustków korzennych. Sadzenie za pomocą nasion rzadko odbywa się na większą skalę, gdyż dojrzenie otrzymanej w ten sposób rośliny trwa zbyt długo. Wypustki korzenne przy odpowiedniej opiece rozwijają się na samoistną roślinę i pędzą w przeciągu 2 do 3 miesięcy nowe wypustki, które, po oddzieleniu od rośliny macierzystej, mogą być na nowo przesadzone. W 6 miesięcy po zasadzeniu zbiera się bogate we włókna łodygi; przy odpowiednim gruncie można liczyć na…