Własności fizyczne. Pod mikroskopem włókno rami wykazuje wiele podobieństwa do konopi, a zatem posiada też sękate wydęcia oraz podłużne prążki; odróżnić można obydwa te włókna z łatwością, gdyż włókno rami jest znacznie szersze od włókna konopnego. Pierwsze składa się z czystego błonnika, zostaje więc za pomocą jodowego chlorku cynku zabarwione na niebiesko. W amoniaku miedzi włókna pęcznieją silnie, lecz nie zupełnie się rozpuszczają. Charakterystycznym jest dla tego włókna, że samo barwi się ono na fioletowo, co przypisać należy pewnej zawartości krochmalu.

Inne włókna łodygowe.

Opisane powyżej włókna łodygowe posiadają niezmierną ważność w przemyśle włókienniczym; nie wyczerpują one jednak odnośnej dziedziny, gdyż istnieje jeszcze mnóstwo innych włókien; posiadają one jednakowoż bardzo małe znaczenie w przemyśle i bywają używane przeważnie w miejscu ich wyprodukowania.

Włókna liściaste, w odróżnieniu od włókien łodygowych,, zw. miękkimi, nazywamy także włóknami twardymi. Z tego powodu zakres ich stosowania do wyrobu przędzy i tkanin jest nader ograniczony. Natomiast mają one również,, jak zbliżone do nich konopie europejskie,, olbrzymie znaczenie w powroźnictwie, do wyrobu sieci i t. zw. ciężkich tkanin (płótno żaglowe, worki i t. d.).