Len nowozelandzki.

Len nowozelandzki, czasami nazywany również konopiem nowozelandzkim, pochodzi od rośliny zw. Phormium enax. Ojczyzną jej są wybrzeża Nowej Zelandii, gdzie bywa hodowana w różnych gatunkach; niektóre z nich mają liście 0 długości 6 do 8 stóp, są i takie, których długość jest dwa razy mniejsza; szerokość tych liści wynosi 10 cm.

Włókno otrzymuje się z świeżo krajanych liści przez wyskrobanie mięsa, pranie i suszenie. Do wykonania tych czynności próbowano już różnych maszyn, lecz bez pożądanego wyniku. Włókno techniczne ma do 5 stóp długości, jest prawie białe i bardzo cienkie. Przez staranną przeróbkę 1 czesanie można otrzymać włókno tak cienkie i miękkie, jak lepsze gatunki lnu.

Przed wysyłką włókna podlega ono badaniu co do równości. Dzięki temu wywóz lnu nowozelandzkiego stale się zwiększa; tak np. w r. 1901 wynosił on 3915 ton, w r. 1903 zaś—10674; jednocześnie cena podniosła się z 110 do 142 dolarów za tonę.

Konopie manilskie.

Włókno pochodzi z liści rośliny zw. musa textilis. Jest to roślina dzika, pokrewna z bananem i jest bardzo rozpowszechniona na Filipinach, zwłaszcza zaś na wyspie Luzon. Istnieje mnóstwo jej odmian i różnią się one pomiędzy sobą. rozmaitością barw, kształtem, ilością wypustków korzeniowych. jak również siłą włókna. Na wyspie Luzon rzeczoznawcy wyróżniają odmiany według wielkości pnia, formy i wielkości liści i nade wszystko według mocy włókien.