Zaznaczyć tu należy, że niezbędnym warunkiem zastosowania tych surowców w wielkim przemyśle, jest obmyślenie odpowiednich odwłókniarek, gdyż ręczne uskutecznianie czynności odwłókniania jest tylko możliwe w małym zakresie.

Jak już z poprzednich opisów wiemy, odwłóknianie liści uskutecznia się dzięki skrobiącej czynności noży. Najbardziej pierwotny sposób odwłókniania polega na ręcznym stosowaniu noża, po czym idą przyrządy odwłókniające, w których noże działają samoczynnie..

Wreszcie istnieją już zupełnie automatycznie działające maszyny, odwłókniarki, z zasilaniem ręcznym albo też z samoczynnym zasilaniem i odprowadzaniem otrzymanego włókna.

Wełna leśna.

Pod nazwą wełny leśnej rozumiemy włókno, otrzymywane przez wygotowanie i rozdrobienie mechaniczne igieł sosnowych. Włókno takie podobne jest do pakuł, ma około 5 mm długości, jest barwy brązowej i może być bielone.

Włókno kokosowe.

Włókno albo łyko kokosowe jest to brunatna, włóknista materia, którą jest osłonięta twarda łupina orzechów kokosowych.

Przemysł kokosowy uprawiany jest przeważnie w łodygach wschodnich i na wyspie Ceylon, wyłącznie jako przemysł domowy.

Dojrzałe orzechy zostają rozłupane i łupiny, zawierające łyko włókniste, wrzucane są do dołów wypełnionych mieszaniną słodkiej i słonej wody; ma to na celu rozmiękczenie znajdującej się między włóknami kory. Po dwóch miesiącach wyjmuje się łupiny z dołu i za pomocą trzepania drzewem oddziela się włókno od kory.