Otrzymane włókna, o ile nie są przerabiane na miejscu na przędzę, powrozy i t. p. zostają wywiezione. Rozłupywanie orzechów kokosowych. miejscami wysyłki są wybrzeża: Malabarskie i Koroniandelskie, na wyspie zaś Ceylon porty Kolombo i Galie.

Daleko ważniejszy jest natomiast wywóz z wyspy Ceylon. Istnieją tu dwa gatunki włókna kokosowego, a mianowicie: „combing” (czesankowy) i „mattres“ (wyściółkowy), odpadki z czesania noszą nazwę „bristle”.

Najnowszy sposób przygotowywania włókna kokosowego sposobem mechanicznym polega na rozmiękczaniu łupin w cementowanych dołach, napełnionych wodą, którą ogrzewa się parą wylotową.

Po upływie 40 godzin czynność rozmiękczania jest ukończona, po czym odbywa się miażdżenie rozmiękczonych łupin na miażdż arce (Walzenauetsche).

W dalszym ciągu przeróbki następuje rozluźnienie przygotowanej masy włóknistej. Niezależnie od tego, czy chcemy otrzymać każdy z obydwu gatunków^ włókien oddzielnie, czy też obydwa razem, stosujemy maszynę, której główną częścią jest duży bęben, na powierzchni którego umocowane są, jak w wulku, duże zęby żelazne.