Doprowadzanie do tego bębna masy włóknistej odbywa się w dwojaki sposób:

1) ręcznie, przy czym masę włóknistą trzyma się tak długo, póki igły bębna nie oddzielą dłuższych włókien, t. j. „combing”, pozostałe zaś w ręku włókna stanowią gatunek „bristle”;

2) samoczynne, za pomocą stołu doprowadzającego i pary wałków nadawczych przy czym bęben chwyta całkowitą masę włókien i wyrzuca rozluźnione z przeciwległej strony.

Włókna gatunku „bristle“ podlegają jeszcze czesaniu i sortowaniu według długości, pozostałe zaś—trzepaniu dla usunięcia krótkich włókien, kurzu i piasku. Wreszcie następuje suszenie włókien na powietrzu, albo też w specjalnych suszarkach, i prasowanie w bele.

1000 orzechów kokosowych wydaje około 120 — 160 Ibs włókna gatunku „combing“ i 20 — 30 Ibs gatunku „bristle”.

Maszyna z zasilaniem ręcznym dostarcza w przeciągu 12 godzin około 300 Ibs włókna, druga zaś, samoczynna, około 3000 Ibs.