Włókno torfowe.

Torf jest częścią składową gruntu bagnistego. Stosownie do tego z jakich roślin pochodzi, odróżniamy torf mszysty, trawiasty, łączny i leśny. Torf trawiasty składa się przeważnie z łodyg i liści traw łęgowych oraz wełnianek i stanowi główny materiał do otrzymywania włókna albo wełny torfowej. Dla oddzielenia domieszek ziemnych od pozostałości roślinnych, podlega torf trawiasty szlamowaniu, przyczep części roślinne wydobywa się z kąpieli przy pomocy widełkowatych grabi; roślinne te części zostają następnie prane oraz suszone i są wtedy gotowe do dalszej przeróbki. Przeróbka ta może być uskuteczniona sposobem mechanicznym albo też chemicznym. W pierwszym wypadku części włókniste podlegają działaniu trzepaków, następnie zgrzeblarek, które, obok swych zwykłych czynności, zamieniają włókno na przędzę.

Słoma.

Słomy kukurydzy, ryżu i pszenicy są zbierane przed dojrzeniem płodu, suszone i krajane. Potem następuje bielenie za pomocą kwasu siarczystego, a czasami i barwienie.

Drzewo.

Drzewo bywa stosowane w formie cienkich, płaskich łub okrągłych wiórów; bywa ono także przerabiane jako wełna drzewna. Do otrzymania tych surowców używa się przeważnie miękkich gatunków drzewa, zwłaszcza topoli i wierzby.