Bawełnę, podlegającą wyziarnieniu, wrzuca się do skrzynki S, która posiada u dołu ruszt T-, na ruszcie tym posuwa się w kierunku radialnym, tam i z powrotem, drążek O i spycha bawełnę ku wałkowi A. Wałek chwyta włókna kantami swych wyżłobień i przeciąga bawełnę, w kierunku wskazanym przez strzałkę, pomiędzy powłoką skórzaną a nożem nieruchomym.

Dzięki współdziałaniu obydwu noży, ziarna nie mogą się przedostać, odskakują od włókien i spadają na ruszt. Tym sposobem włókna zostają przeciągnięte ku dołowi, ziarna zaś odskakują do wnętrza maszyny.

poznań usuwanie śmieci

Według danych firmy Dobson & Barlow maszyna o szerokości 12″, przy napędzie ręcznym, 40 obrotach na min., wydaje na godzinę 4 do 10 Ibs (fun. ang.), oczyszczonej bawełny. Przy napędzie mechanicznym wałek wykonywa 150 obrotów na min.; jeśli szerokość jego wynosi 40″, to maszyna wytwarza na godzinę 30 do 80 Ibs bawełny wyziarnionej.

Wyziarnica dwuwałkowa, według twierdzenia firmy Platt Brothers, nadaje się również dobrze do przeróbki bawełny krótkiej, której włókna silnie są złączone z ziarnami, a więc dla Upland i dla bawełny pochodzącej z Madrasu, Bengalu, Persyi, Chin i pobrzeża zachodniego Afryki.

Zasilanie wyziarnicy wałkowej uskutecznia się albo ręcznie, albo też mechanicznie za pomocą nadawa cz a lub zasilacza (hopper feed).

Bawełnę wyziarnioną pakuje się w silnie sprasowane bele dla przewozu do miejsc przeróbki. Prasowanie odbywa się albo bezpośrednio po wyziarnieniu, przy czym bela otrzymuje odpowiednie wymiary i odpowiednią wagę, lub też uskutecznia się naprzód pakowanie tymczasowe, właściwe zaś w specjalnych zakładach.

poznań usuwanie śmieci