W ogólności wytwarza się bele czworokątne. W latach siedemdziesiątych zeszłego wieku poczyniono w Stanach Zjedn. Ameryki Północnej próby z belami okrągłemi, lecz takowe nie znalazły spodziewanego uznania, gdyż bawełna tak sprasowana z trudnością daje się rozluźnić.

Waga beli czworokątnej różną bywa w rozmaitych krajach; naprz. w Stanach Zjedn. Ameryki Półn. wynosi ona około 500, Ibs, w Indyach — 100, natomiast w Egipcie dochodzi do 700. Amerykańska bela okrągła waży 250 Ibs. Dawniej do wyrobu bel czworokątnych używano pras śrubowych, obecnie zaś używa się pras hydraulicznych lub parowych, przyczem wodę doprowadza się do cylindra za pomocą pompy ręcznej lub mechanicznej. Skrzynka, w której się układa podlegającą prasowaniu bawełnę, może stanowić całość z prasą, albo też być wsuwaną i wysuwaną na szynach.

Przez zastosowanie wagi u prasy możliwe jest wytwarzanie bel określonego ciężaru. Przywiązywanie bel taśmą żelazną odbywa się pod ciśnieniem, po usunięciu ścianek skrzynki.

Najważniejszym wytworem ubocznym przy uprawie bawełny jest ziarno nasienne. Dawniej służyło ono do nowego zasiewu, do nawożenia, jako pasza dla bydła, wreszcie i na opał. Czego nie można było zużytkować w sposób powyższy, to wrzucano do rzek lub też w jakikolwiek sposób niszczono.

Z wciąż wzrastającą uprawą bawełny nastąpiła pod tym względem zmiana; powstały olejarnie dla nasion bawełnianych, a liczba ich znacznie wzrastać zaczęła od chwili gdy uznano ważność oleju bawełnianego dla pożywienia ludzkiego. Obecnie olbrzymia część ziarna, otrzymywanego przy wyziarnianiu bawełny, idzie do olejarni, mniejsza zaś część służy do zasiewu i jako paliwo.