Ziarna dostarczane do olejarni, zwłaszcza pochodzące z gatunku Upland, należy uprzednio oczyścić z przylegającego do nich puszku bawełnianego. Prasa hydrauliczna z ruchomą skrzynką wyziarnicach. Otrzymane w ten sposób włókno nosi nazwę puszku (lint); ma ono duże zastosowanie w przemyśle włókienniczym i papierniczym.

Gołe ziarna zostają nasamprzód wyłuskane, przy czym łupinki znajdują zastosowanie jako paliwo, nawóz, głównie zaś, po rozmieleniu, jako pasza.

Sam olej bywa używany do wyrobu masła sztucznego, łoju, do zapraw kuchennych, do palenia, do smażenia, wreszcie do wyrobu mydła, świec itd.

Według obliczenia Schanza tona nasienia daje około 53 galonów oleju (galon ma 3,78 litra).

W Ameryce Północnej średnia wydajność oleju wynosi 15“/o) co równa się 40 galonom; bawełna egipska, która nie podlega wyłuskiwaniu, daje 22 do 24“/o oleju, wreszcie rosyjsko-azjatycka średnio l67o.

Jak wielkie znaczenie ma przeróbka ziarna bawełnianego, dowodem tego posłużyć mogą następujące liczby.

W r. 2005 całkowity zbiór ziarna wyniósł 5.060.000 ton, z tego zużyto w olejarniach 6270, które dały różnych przerobów o wartości 66 milionów dolarów, a mianowicie: 125 milionów galonów oleju.