Najważniejsze porty wywozowe Ameryki, kraju o największej wytwórczości bawełny, są: Galveston, Nowy Orlean, Savannah, Nowy York, Wilmington, Baltimore, Mobile, Boston, Pensacola, Puget Soiind i San Francisco. Bawełnę brazylijską wywozi się z Pernambuco i Bahii; wschodnio-indyjską z Bombay, Kalkuty, Madrasu i Kurachee, wreszcie dla bawełny egipskiej najważniejszym punktem wywozowym jest Aleksandrya.

Z pośród licznych rynków bawełnianych Ameryki Półn. pierwsze miejsce zajmuje Nowy York, który decyduje o handlu bawełną na całym świecie.

Ośrodkiem angielskiego handlu bawełną jest Liverpool z czynną tam „Cotton-Associaton” i odnośną giełdą. Obok Liverpoolu najważniejszym rynkiem bawełnianym jest Brema w Niemczech, Havre — we Francyi, Antwerpia — w Belgii, Wenecja, Genua i Neapol we Włoszech. Głównym portem przywozowym dla bawełny egipskiej i wschodnio-indyjskiej jest w Austrii Tryjest, głównym zaś rynkiem—Wiedeń.

Wszystkie wspomniane miejscowości odgrywają znaczną rolę jako punkty pośredniczące w handlu bawełną, jakkolwiek W ostatnich czasach uwydatnia się tendencja nawiązywania przez przędzalników stosunków bezpośrednich z krajami, wytwarzającymi bawełnę.

Jakość najrozmaitszych gatunków sprzedażnych bawełny f ocenia się według długości włókien, ich barwy, mocy, miękkości, połysku i czystości.

Im włókno jest dłuższe i mocniejsze, tym łatwiej daje się one prząść. Najbezbarwniejsze gatunki są najbardziej cenne, po nich następują niebieskawe, czerwonawe i wreszcie żółtawe.