W handlu odróżniamy gatunki bawełny według ich pochodzenia, przy czym każdy z nich dzielimy na klasy, na podstawie wspomnianych powyżej cech.

Z pośród wszystkich gatunków pierwsze miejsce zajmuje bawełna północno-amerykańska, zachodnio-indyjska zbliżona jest do średnich gatunków pierwszej, południowo-amerykańska zaś ustępuje jej. Z rozmaitych gatunków bawełny egipskiej najbardziej cenny jest gatunek długowłosy, jedwabisty, t. zw. maco. Wschodnio-indyjska bawełna jest krótka, szorstka i nieczysta, wreszcie bawełna lewantyjska i europejska niewielką ma wartość.

Dla ujednostajnienia handlu bawełną okazało się niezbędne wprowadzenie stałej klasyfikacji, przy czym zaznaczyć należy, że ogólnie przyjęty został układ angielski, opracowany przez „Liverpool Cotton Association”;

Sea Island (północno-amerykańska): ordinary, common, medium, good medium, medium fine, extra fine.

Bawełna St. Zjedn. Am. Półn. (American): ordinary, good ordinary, Iow middling, middling, good middling, middling fair.

Bawełna brazylijska (Brazilian); middling, middling fair, fair, good fair, good, fine.

Bawełna egipska (Egyptian), Smyrna: ordinary, middling fair, good fair, good, fine, extra fine. Zachodnio-indyjska łącznie z peruwiańską (West Indian, PeruYian, African): ordinary, middling fair, fair, good fair, good.

Wschodnio-indyjska (East Indian); fair, fully fair, good fair, fully good fair, good, fully good, fine. Giełda nowojorska stosuje klasyfikacje o 7 stopniach głównych, każdy zaś stopień dzieli się na pół i na ćwierć stopnie.

Dla wyrównania sporów powstających w wypadkach, gdy kupiony towar nie odpowiada warunkom umowy, urządzono sądy polubowne przy głównych giełdach bawełny. Sądy te porównywają nadesłane próby z t. zw. standardem, ustanawiają wielkość różnicy i wysokość wynagrodzenia (arbitraż).

Standard, czyli próby zasadnicze wszystkich stopni, ustanawia się corocznie z największą starannością. Zużycie światowe bawełny. Jak już wiemy, państwa przemysłowe Europy nie wytwarzają bawełny, z powodu braku odpowiednich warunków klimatycznych; zatem zmuszone są one sprowadzać potrzebny surowiec z krajów zamorskich.